Mededelingen

Kijk hieronder voor mededelingen over de meest actuele zaken. 
Navigeer rechts door het keuzemenu om meer actuele informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld geplande activiteiten, wedstrijden of andere zaken.

 

Nieuwsbrief Judoclub TsukuriAugustus 2020

 


IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Welkom terug!
 • Corona maatregelen
 • Het Jeugdkamp 2020
 • Aikido
 • Het afscheid van Nicole Bitsch
 • Financiële zaken
 
 


WELKOM TERUG!
 

De zomervakantie is voorbij en we hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. We kunnen en mogen weer starten met judo!
 
Opstarten trainingen vanaf 25 augustus:
Voor iedereen geldt: we houden ons zoveel mogelijk aan de landelijke regels om verspreiding van het virus te voorkomen. Ben je ziek of ie er iemand ziek in jouw omgeving: blijf dan thuis!
We starten gewoon met de jeugd tot en met 12. Zij mogen gewoon komen op de daarvoor bestemde uren. Er zijn enkele regels die we willen hanteren, om verspreiding van het virus te voorkomen. We vragen ouders om hun kind af te zetten en niet naar binnen te komen, liefst max. 10 min voor de start van de les. Na de les komen de kinderen vanzelf naar buiten. Dit geldt voor alle ouders, met uitzondering van ouders die hun kind voor de eerste keer brengen.
Junioren 13 tot 18 en senioren: in verband met het coronavirus zijn de lessen in Maastricht aangepast. Er kunnen 5 koppels per tijdseenheid van een uur trainen in de dojo. Er zijn meer mogelijkheden, omdat we de uren iets anders ingedeeld hebben en op zaterdag zijn extra kata trainingen. De bedoeling is dat iedereen traint met een blijvende vaste partner. Je schrijft je ook in met je partner. Als je geen partner hebt, laat dat dan weten, dan proberen wij een partner te vinden voor jou. Op dinsdag zijn er 3 techniektrainingen vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur.  Zaterdag (katatraining) van 17-19 en zondag van 10-12 uur (katatraining). Je mag je per dag maximaal voor 1 blok inschrijven.
Bij binnenkomst graag je handen desinfecteren.
Deze regels gelden vanwege het geringe aantal leden niet in Cadier en Keer. En ook niet voor onze Aikido leerlingen.
Via onderstaande links kunnen leden vanaf 13 jaar zich opgeven voor de trainingen.
 
Voor de dinsdag training:
https://www.aanmelder.nl/119127/subscribe
 
Voor de zaterdag training en zondag training:
https://www.aanmelder.nl/119130/subscribe
 
 


Corona Maatregelen

Er zijn een aantal richtlijnen en hygiëne maatregelen (volgens protocol NOC NSF (JBN)) waar we ons aan moeten houden: 

 • Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen. Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep ook na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Ouders mogen niet blijven. Kinderen worden afgezet en opgehaald of komen zelf. De les voor de junioren duurt 1 uur.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct naar huis 

 


JEUGDKAMP 2020 (kinderen t/m 12 jaar)

 

Beste ouders en judoka’s,

Wij zitten momenteel in de voorbereidingsfase voor het jeugdkamp 2020, dat voor 18 t/m 20 september gepland staat. Het duurt natuurlijk nog even voor het zover is, maar wij zitten door de huidige coronasituatie met meerdere dilemma’s:

 • Kunnen wij het kamp door laten gaan volgens verplichte Nederlandse maatregelen?
 • Kunnen wij het kamp door laten gaan volgens verplichte Belgische maatregelen?
 • Zijn de grenzen in september nog steeds open?
 • Mocht het kamp door kunnen gaan, onder welke verplichtingen (1,5 meter regel, mondkapjes, etc.)?

Dit zijn maar een paar voorbeelden waar we rekening mee moeten houden, maar zeker niet onbelangrijk.

Ook belangrijk is hoe jullie als ouders over deelname van jullie kind(eren) aan het jeugdkamp eind september denken. Vooropgesteld dat dit mogelijk is vanuit de Nederlandse en Belgische overheid.
Daarom willen wij jullie vragen, indien jullie besluiten dat jullie kind(eren) mag deelnemen, hem/haar alvast op te geven via volgend e-mailadres:
 info@tsukuri.nl
Wij zullen jullie begin september laten weten of het kamp definitief door kan gaan of dat we het dit jaar helaas aan ons voorbij moeten laten gaan. Tevens vragen wij jullie de eigen bijdrage pas te betalen na het bericht dat het kamp ook definitief door gaat (kosten zijn 35 euro per kind).
 
Wij horen graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

George Loontjens en Maud Nivo
Activiteitencommissie Judoclub Tsukuri


AIKIDO

 

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel zullen weten maakt sinds januari van dit jaar de Japanse zelfverdedigingskunst aikido onderdeel uit van Tsukuri.
Helaas hebben, vanwege corona regelgeving, ook daar de trainingen de afgelopen maanden op een zeer laag pitje gestaan.
Met ingang van maandag 24 augustus worden de aikido trainingen weer volledig opgestart.

De trainingen zijn op de maandagen en donderdagen van 18.30 tot 20 uur.
Neem gerust eens een kijkje of train een keer mee (mogelijk vanaf 14 jaar).
Voor meer info zie ook de Tsukuri website onder het kopje Aikido.
 


Afscheid Nicole Bitch


Juffrouw Nicole, rechts op de foto, heeft besloten te stoppen met judo.
Hier beneden een brief van Nicole zelf.
Het bestuur vindt het jammer dat Nicole dit besluit heeft genomen, maar respecteert dit vanzelfsprekend. Het bestuur zal Nicole op een mooie manier bedanken voor haar vele jaren van verdiensten bij onze vereniging.
  

Beste ouders, beste judoka's,
 
Bij deze wil ik jullie informeren over het feit dat ik stop met judo en lesgeven aan de jeugd bij judoclub Tsukuri. 
Ik heb al van jongs af aan gejudood en heb daardoor hele mooie momenten meegemaakt, veel plezier gehad, mooie reizen kunnen maken en veel kinderen een fijne tijd gegeven. De laatste jaren is dat minder geworden. Al langere tijd loop ik met de gedachten volledig te stoppen en dat moment is nu aangekomen. 
Ik wens jullie allemaal nog veel judo plezier bij judoclub Tsukuri.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nicole Bitsch

 


Financiële zaken

Contributie betalingen

We vragen onze leden om eventueel achterstallige contributie te betalen. Er zijn nog leden die het tweede kwartaal niet betaald hebben. Het klopt dat wij niet onze gebruikelijke activiteiten hebben kunnen aanbieden, maar vaste kosten lopen toch door. We rekenen op coulance van onze leden van diegene die het kunnen missen.
Het derde kwartaal is inmiddels gestart en we bieden weer judolessen aan. Daarom graag ook het lidmaatschap voor dit kwartaal overmaken s.v.p.


Tsukuri zoekt een nieuwe penningmeester
We zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester!!
Wil je eerst vrijblijvend informatie over deze functie, dan kan dit natuurlijk. Is er soms iemand in de judo omgeving, waar je dit graag samen mee wilt doen en zo taken kunt verdelen, kunnen we daar natuurlijk ook over praten!