Dojoregels

De dojo

Letterlijk betekent dojo: plaats (jo) waar de weg (do) bestudeerd wordt. "De weg" die wij bestuderen en beoefenen is de weg van het judo. Oorspronkelijk had het woord djo een religieuze betekenis. Men bedoelde er een stuk gewijde grond mee. Boeddhistische monniken gebruikten later de term dojo voor de plaats waar ze hun meditatieoefeningen deden. In het judo, maar ook in het aikido, kendo, karate-do iaido, in al die oosterse vechtsporten, noemen we de ruimte waar geoefend wordt: dojo.

Allereerst tref je in de dojo een "kamiza" aan. Dit is de ereplaats en bevindt zich recht tegenover de ingang. We vinden er meestal een foto van de grondlegger van het judo, Jigoro Kano.

De dojoregels
Er zijn binnen een dojo een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden. Veel van die regels zijn beslist niet uitzonderlijk, maar hebben te maken met afspraken om een training voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen

In de kleedkamer
Hang je kleren netjes op en gooi ze niet zo maar ergens neer. Na het aantrekken van je judopak ( de judojas links over rechts dichtgeslagen ) knoop je je band op de correcte manier en doe je slippers aan je voeten.

Naar de dojo
Voordat je de dojo binnenkomt zet je je slippers in het daarvoor bestemde rekje en ga je naar binnen. Voordat je de mat op stapt maak je een korte groet. Let wel: je groet niet voor de matten want dat zijn maar matten. Met deze groet bedoel je eigenlijk dat je je uiterste best zult doen tijdens de training en dat je je zult gedragen volgens de regels van de dojo. Een soort belofte dus. Door je buiging toon je tevens respect voor de plaats waar de weg ( het judo) bestudeerd wordt.     

Voor de les
Voordat de les begint is het een (Japanse) traditie dat beoefenaars van Japanse vechtsporten elkaar begroeten. Hoe doen we dat?

Bij het groeten voor de aanvang van de les zitten alle judoka's in kniezit (seiza) naast elkaar. De hoogst gegradueerde judoka's zitten het dichtst bij de kamiza. Na een korte meditatie (mokuso) en op aangeven van de hoogst gegradueerde leerling, groeten de sensei (de leraar) en de leerlingen elkaar respectvol door een buiging voorover (zarei). Dit gebeurt ook weer aan het einde van de les.

Tijdens de les
Houding

Het is tegen de regels van de dojo als je bij de uitleg van de leraar languit op je zij met je hand onder je hoofd ligt te luisteren. Een correcte houding is de kniezit of de kleermakerszit.

  • Je houd je aan de opdracht van de leraar en gaat geen andere dingen doen.
  • Je toont respect voor je partner. Je houdt rekening met een lagere band of een veel lichtere judoka. Je helpt elkaar bij moeilijke technieken.
  • Je hoeft niet muisstil te zijn maar je gaat geen luidruchtige discussies aan op de judomat.
  • Je gaat op een vriendschappelijke manier met elkaar om en leert van elkaar.
  • Je toont moed en doorzettingsvermogen, ook als het moeilijk is.
  • Je bent beleefd tegen je leraar en je medejudoka's.
  • Als je partner opgeeft door af te tikken laat je meteen los.
  • Na een worp val je niet bovenop je partner maar maak je zijn/haar val wat lichter door hem of haar met twee handen aan de mouw vast te houden.
  • Je gaat nooit van de mat af zonder toestemming van de leraar!  

Hygiëne
Zorg voor een schone judogi en schone en kortgeknipte nagels. Je draagt geen sieraden tijdens de les.

Groeten voor je partner
Bij oefeningen of gevechtjes groet je altijd eerst je partner. Als de oefening of het gevechtje beëindigd is groet je ook weer. Ritsurei is de staande groet. Deze manier van groeten doe je bij het betreden en verlaten van de dojo of wanneer je staande met je partner gaat judoën. Als je met elkaar gaat stoeien op de grond groet je vanuit kniezit.
Als er na een randori ( oefengevecht ) gewisseld moet worden van partner en iemand groet voor jou, hij of zij wil eigenlijk zeggen: . "ik wil graag met jou een randori maken", is het absoluut ongepast en zéér onbeleefd om te weigeren.

Na de les
Na de gezamenlijke groet verlaat je de dojo en gaat op je slippers naar de kleedkamer.